Podsumowanie płatności klientów

Dzięki Raportom w ActiveNow możesz łatwo wygenerować podsumowanie płatności za wybrany okres. Również jeśli masz taką potrzebę, możesz wyeksportować te dane do excela.

Pierwszym krokiem do wygenerowania takiego podsumowania jest przejście do Raportów. Następnie wybierz zakładkę Lista płatności. Kolejną czynnością jest wybranie interesującego nas okresu i naciśnięcia przycisku Wygeneruj raport.

#raporty #podsumowanie #płatności #klientów #uczestników #lista