Podsumowanie zastępstw prowadzącego

Dzięki Raportom w ActiveNow możesz łatwo wygenerować podsumowanie zastępstw za wybrany okres.

Pierwszym krokiem do wygenerowania takiego podsumowania jest przejście do Raportów. Następnie wybierz zakładkę Zastępstwa prowadzących. Kolejną czynnością jest wybranie interesującego nas okresu i naciśnięcia przycisku Wygeneruj raport.

Screen Recording 2022-02-17 at 08.56.15.42 AM

#raport #podsumować #podsumowanie #zastępstwo #zastępstwa #prowadzących #nauczycieli #lektora #lektorów