Profil klienta

Wchodząc w zakładkę Uczestnicy możesz znaleźć wszystkie informacje o uczestnikach swoich kursów i zarządzać nimi. Po wejściu w profil konkretnego uczestnika mamy cztery zakładki:

Dane Ogólne

Znajdziesz tam wszystkie dane osobiste uczestnika i jego rodzica, dane do faktury, informacje o nieobecnościach jak również kursy na jakie uczęszcza oraz jego historię rozliczeń.

Lista Lekcji

Zawiera harmonogram wszystkich lekcji uczestnika z wyszczególnionymi datami.

Historia Powiadomień/ E-mail/ SMS

Możesz sprawdzić historię powiadomień, wysłanych maili i sms’ów do tego konkretnego uczestnika.

Zaakceptowane Regulaminy

Przechowuje wszystkie zgody i regulaminy zaakceptowane przez uczestnika podczas zapisów przez formularz z dokładną datą i godziną zaakceptowania.

Dodatkowo, w lewym górnym rogu mamy przycisk Działania Na Kliencie, który pozwala na szybkie zarządzanie wybranym uczestnikiem, między innymi:

  • na szybkie księgowanie płatności,
  • wysyłanie wiadomości e-mail, SMS,
  • zapisywanie do grup,
  • zaproszenie do ActiveNow.

Również z tego poziomu możesz usunąć klienta klikając w prawym górnym rogu w przycisk Usuń Klienta.


#profil #klient #uczestnik #dziecko