Profil klienta

Wchodząc w zakładkę Uczestnicy możesz znaleźć wszystkie informacje o uczestnikach swoich zajęć i zarządzać nimi.
Wystarczy w Panelu Administratora ActiveNow wejść w zakładkę Uczestnicy i wybrać interesującego Cię uczestnika, a następnie kliknąć w jedną z czterech zakładek:

  1. W zakładce Dane Ogólne znajdziesz wszystkie dane osobiste uczestnika, rodzica, dane do faktury, informacje o nieobecnościach jak również zajęcia na jakie uczęszcza oraz jego historię rozliczeń.
  2. W zakładce Lista Lekcji znajdziesz harmonogram wszystkich zajęć uczestnika z wyszczególnionymi datami.
  3. W zakładkach Historia Powiadomień – E-mail – SMS możesz sprawdzić historię powiadomień, wysłanych maili i sms’ów.
  4. Zakładka Zaakceptowane Regulaminy przechowuje wszystkie zgody i regulaminy zaakceptowane przez uczestnika podczas zapisów przez formularz z dokładną datą i godziną zaakceptowania.

Również z tego poziomu możesz usunąć klienta klikając w prawym górnym rogu w przycisk Usuń Klienta.


Dodatkowo, w lewym górnym rogu mamy przycisk Działania Na Kliencie, który pozwala na szybkie zarządzanie wybranym uczestnikiem, między innymi: na szybkie księgowanie płatności, wysyłanie wiadomości e-mail, SMS, zapisywanie do grup czy też zaproszenie do ActiveNow.