Przenoszenie zajęć na inny termin

W trakcie trwania kursu zmienia się jego termin? W ActiveNow można to bardzo łatwo oznaczyć w systemie.

Wystarczy, że w widoku Kalendarza przytrzymamy myszką interesujące nas zajęcia i przeciągniemy je w inne miejsce. Zmiana jest możliwa zarówno dla zajęć indywidualnych, jak i dla grupowych

Screen Recording 2022-03-11 at 04.39.02.26 PM

W okienku, które się pojawi, możemy wybrać jeden z trzech typów przeniesienia zajęć:

Przeniesienie konkretnej lekcji

Za pomocą tej funkcji przenosimy tylko jedne zajęcia, z danego dnia na inny

ActiveNow _ Kalendarz zajęć - Google Chrome 2022-03-11 at 4.44.34 PM

Zmiana terminu wszystkich lekcji

Przenosimy cały kurs od początku z jednego terminu na inny

ActiveNow _ Kalendarz zajęć - Google Chrome 2022-03-11 at 4.45.21 PM

Zmiana terminów lekcji od konkretnej daty

Przenosimy zajęcia na inny termin od wskazanego tygodnia, zachowując przy tym całą historię zajęć w poprzednim terminie

ActiveNow _ Kalendarz zajęć - Google Chrome 2022-03-15 at 3.53.15 PM

Przy przenoszeniu pojedynczych zajęć zmiana taka zostanie ponadto oznaczona w historii zajęć.

ActiveNow _ _ Hip-hop - dzieci - Google Chrome 2022-03-11 at 4.49.52 PM

#kalendarz #zarządzanie #kalendarzem #kalendarzu #kalendarza #zajęcia #zajęciach #lekcje #lekcja #grafik #grafiku #termin #data #terminu #terminie #w #daty #dacie #od #konkretnej #konkretnym #dniu #dzień #dnia #przenoszenie