Raport zniżek jednorazowych

Przyznajesz uczestnikom jednorazowe zniżki?

Teraz w ActiveNow masz możliwość, aby w łatwy sposób wygenerować listę uczestników z przyznanymi zniżkami jednorazowymi. 

Raport Zniżki jednorazowe

Aby go wygenerować wejdź w zakładkę Raporty. 

Następnie przejdź do zakładki Finanse i wybierz raport Zniżki jednorazowe.

Wybierz zakres daty, w których raport ma wykazać dane.

Użyj następnie przycisku Wygeneruj raport. 

W raporcie są uwzględnione takie informacje jak:

-data z jaką została przyznana zniżka

-imię i nazwisko uczestnika, któremu przyznano zniżkę, a także jego rodzica

-wysokość zniżki

-komentarz dodany przy nadawaniu zniżki

Uwaga! Ten raport nie wykazuje indywidualnych cen dla uczestnika.

W raporcie zniżek jednorazowych ukażą się także kody rabatowe, z których skorzystali twoi klienci.

#kodrabatowy #rabat #zniżka #jednorazowazniżka #upust