Rezerwacje kortów

Prowadzisz zajęcia tenisa? W ActiveNow możesz wprowadzać nie tylko konkretne zajęcia, ale również rezerwację poszczególnych kortów.

Uruchomienie rezerwacji kortów

Aby uruchomić opcję rezerwacji kortów, należy przejść do zakładki Ustawienia – Ogólne i w sekcji Dodatkowe funkcjonalności przełączyć suwak na TAK przy opcji Rezerwacje kortów.

Screen Recording 2022-06-10 at 06.27.45.13 PM

Dodawanie nowego kortu

Po włączeniu opcji Rezerwacje kortów, w Ustawieniach pojawi się dodatkowa zakładka – Zarządzanie miejscami. Aby rezerwacje kortów działały poprawnie, najpierw trzeba dodać do systemu przynajmniej jeden kort. Korty dodaje się przypisując je do konkretnej lokalizacji.

W tym celu należy wejść w Ustawienia – Zarządzanie miejscami a następnie w sekcji Zaawansowane zarządzanie kortami należy wybrać Dodaj miejsce. Po dodaniu i nazwaniu przynajmniej jednej lokalizacji, będzie można wcisnąć obok niej przycisk Szczegóły, a następnie w sekcji Zarządzaj kortami będzie można wybrać Dodaj kort. Po zapisaniu zmian, kort zostanie przypisany do konkretnej lokalizacji i będzie można dokonywać na nim rezerwacji.

Screen Recording 2022-06-10 at 06.33.19.83 PM

Rezerwacja kortu

Aby wprowadzić do systemu rezerwację kortu należy najpierw przeciągnąć w Kalendarzu myszką w miejscu, w którym chcemy wprowadzić rezerwację (data i godzina). Z rozwijalnego menu następnie należy wybrać Nowa rezerwacja kortu. W trybie edycji rezerwacji możemy zmienić jej kolor w Kalendarzu, przypisać do niej uczestnika, wybrać jej lokalizację, konkretny kort oraz ustalić cenę. W tym miejscu możliwe będzie również edytowanie terminu rezerwacji.

Dla wprowadzenia rezerwacji kortu konieczne jest wybranie konkretnego kortu. Bez tej informacji rezerwacja nie będzie mogła zostać dokonana.

Zaległość za rezerwację zostanie naliczona na profilu uczestnika i będzie widoczna w sekcji Rozliczenia.

Każdą rezerwację można ponadto edytować, wybierając ją w Kalendarzu i w lewym górnym rogu wciskając przycisk Zmień rezerwację.

Screen Recording 2022-06-10 at 06.41.15.25 PM

Zakładka Korty

Włączenie rezerwacji kortów pozwala uzyskać również dostęp do dodatkowej zakładki w systemie – Korty. Zakładkę można znaleźć w panelu po lewej stronie. Po przejściu do wspomnianej zakładki będzie można w niej dodać nowe korty oraz zobaczyć wszystkie dostępne w systemie korty wraz z informacją o lokalizacji, do której są przypisane.

Po wybraniu konkretnego kortu możliwe będzie również ustawienie jego Ograniczonej dostępności. Po przejściu do Kalendarza i zmianie widoku na Dzienny – Lokalizacja będzie można łatwo zobaczyć, jakie korty dostępne są w jakich terminach, aby wpisywanie rezerwacji było jeszcze łatwiejsze.

Screen Recording 2022-06-10 at 06.56.33.52 PM

W Kalendarzu możliwe jest ponadto filtrowanie według kortów. W tym celu najpierw należy ustawić filtr Miejsce i wybrać konkretną lokalizację, a następnie wybrać odpowiedni filtr w polu Kort.

Screen Recording 2022-06-13 at 01.07.56.18 PM