Sprawdzanie obecności online

Obecność może zostać sprawdzona przez managera, recepcję lub prowadzących.

Lista obecności dostępna jest tylko w przypadku zajęć cyklicznych grupowych. Na liście obecności nie znajdują się uczestnicy, którzy odwołali zajęcia. Znajdują się natomiast ci zapisani na odrabianie.

Manager lub recepcja w swoim panelu może sprawdzać obecność na dwa sposoby:

Dla konkretnego dnia

Kliknij na wybrane zajęcia w Kalendarzu, a następnie wybierz Sprawdź obecność (opcja ta możliwa jest tylko przy zajęciach cyklicznych grupowych). Po otwarciu panelu, przesuń suwak przy uczestnikach, którzy nie pojawili się na zajęciach.

Screen Recording 2022-02-15 at 03.25.10.20 PM

 

Dla wszystkich zajęć danej grupy

Wejdź w wybraną grupę, zjedź na dół do zakładki Obecność i przesuń suwak przy uczestnikach, którzy nie pojawili się danego dnia na zajęciach.

 

Screen Recording 2022-02-15 at 03.32.31.51 PM

 

#sprawdzić #obecność #obecny #sprawdzanie #obecności #zajęcia #zajęciach #semestr #lekcje #lekcja #w #na