Sprawdzanie obecności online

Obecność może zostać sprawdzona przez managera oraz prowadzących

Lista obecności dostępna jest tylko w przypadku zajęć cyklicznych grupowych

Na liście obecności nie znajdują się uczestnicy, którzy odwołali zajęcia. Znajdują się natomiast ci zapisani na odrabianie.

Sprawdzanie obecności przez managera

Manager w swoim panelu może sprawdzać obecność na dwa sposoby:

a) Dla konkretnego dnia

Kliknij na wybrane zajęcia w Kalendarzu, a następnie wybierz Sprawdź obecność (opcja ta możliwa jest tylko przy zajęciach cyklicznych grupowych). Po otwarciu panelu, przesuń suwak przy uczestnikach, którzy nie pojawili się na zajęciach.

b) Dla wszystkich zajęć danej grupy

Wejdź w wybraną grupę, zjedź na dół do zakładki Obecność i przesuń suwak przy uczestnikach, którzy nie pojawili się danego dnia na zajęciach.

Sprawdzanie obecności przez prowadzącego

Aby sprawdzić obecność prowadzący musi być zarejestrowany w ActiveNow i mieć dostęp do panelu prowadzącego.