Sprawdzenie harmonogramu lekcji

Jak sprawdzić harmonogram lekcji?

Po zalogowaniu się do panelu klinta, kliknij Najbliższe lekcje. W tym widoku możesz sprawdzić w jakich lekcjach będziesz uczestniczyć w ciągu najbliższych 14 dni.

Możesz też podejrzeć listę lekcji, które odbywają się później, w przyszłości lub takich, które już się odbyły. Aby to zrobić kliknij Pokaż wszystkie lekcje.

#panel #klienta #harmonogram #sprawdzić #zajęć