Sprawdzenie historii lekcji przez prowadzącego

Prowadzący zarejestrowani w ActiveNow mogą również przejrzeć historię danego kursu grupowego.

Na przykład w celu sprawdzenia tematów, obecności czy też innych notatek.

Jak sprawdzić historię lekcji?

Wystarczy, że po zalogowaniu się do Panelu Prowadzącego wybierzesz z kalendarza daną lekcję z kursu.

Następnie w nowym oknie, na górze znajduje się przycisk Pełna historia lekcji.

Po kliknięciu w niego pojawi się pełna historia lekcji w ramach tego kursu grupowego – obecności, tematy i wszelkie notatki wprowadzane na lekcjach.

#prowadzący #nauczyciel #trener #sprawdzić #historia #zajęć #historię