Zarządzanie stopniami zaawansowania

Domyślnie system ActiveNow zakłada trzy stopnie zaawansowania uczestników: Podstawowy, Średniozaawansowany i Zaawansowany. Jeżeli jednak w Twojej szkole korzystacie z innego nazewnictwa albo kategoryzujecie uczestników pod innym kątem- można to zmienić. 🙂

Jak to zrobić?

Przejdź do zakładki Ustawienia, Ogólne. W sekcji Stopnie zaawansowania wybierz Edytuj.

W tym miejscu możesz zmienić nazwy, dodać nowe stopnie, bądź zmienić ich kolejność.

Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz.

Jeśli jakiś stopień przestanie obowiązywać w Twojej szkole, możesz go w każdej chwili usunąć, zachowując przy tym grupy wcześniej do niego przypisane. Natomiast przy Tworzeniu nowych grup, czy dodawaniu uczestników nie będzie on już widoczny.

Ważne* Stopnie zaawansowania nadpiszą się uczestnikom automatycznie, po dopisaniu ich do grupy z danym stopniem.

#dodać #dodawanie #stopień #stopnie #zaawansowania