Tabelka rejestracyjna

Dzięki ActiveNow, możesz zamieścić swoją tabelkę z zajęciami na stronie. Tabelka rejestracyjna jest bardzo przejrzystym i wygodnym dla uczestników sposobem na znajdowanie i zapisywanie się na zajęcia. Pozwala na wyrazisty i pełen obraz kursów, podzielonych dniami tygodnia i informacją, czy w danym kursie są wolne miejsca. Uczestnicy mogą również szukać kursów używając filtrów na górze tabelki.

Edycja tabelki rejestracyjnej

Po przejściu do sekcji Ustawienia – Zapisy online znajdź kartę Zamieść tabelkę rejestracyjną z zajęciami na stronie. Obok tabelki dla kursów grupowych zobaczysz przycisk Edytuj, który po wciśnięciu otworzy widok edycji tabelki z zajęciami.

W widoku edycji tabelki możesz określić, jakie chcesz wyświetlać w niej kolumny, doprecyzować wyświetlane w niej kursy oraz edytować cały formularz zapisu wyświetlany po wybraniu zajęć w tabelce przez uczestnika (uzupełniane w formularzu pola, obowiązkowe zgody, kody rabatowe, wyświetlane o kursie informacje oraz komunikacja po zapisie i płatności online).

Pamiętaj, że tabelka ma swój indywidualny formularz zapisu – inny niż formularz dla Panelu Klienta lub inne utworzone przez Ciebie formularze.

Podgląd tabelki

Po zapisaniu zmian w widoku edycji, możesz zobaczyć i przetestować tabelkę używając przycisku Podgląd w sekcji Zamieść tabelkę rejestracyjną z zajęciami na stronie. Sama tabelka automatycznie przystosowuje się do wyglądu Twojej strony internetowej i możesz ją dalej modyfikować bezpośrednio na stronie przy użyciu styli CSS (np. możesz zmienić kolory lub czcionki tabelki).

Jak zamieścić tabelkę na swojej stronie internetowej?

W sekcji Zamieść tabelkę rejestracyjną z zajęciami na stronie wybierz przycisk Zamieść na stronie. W okienku, które się pojawi możesz skopiować kod tabelki i wkleić go na swojej stronie internetowej jako odpowiedni element. Tabelka będzie zajmowała 100% szerokości elementu, w którym się znajdzie.

Możesz również ograniczyć możliwości filtrowania tabelki, blokując ją na konkretne miasto, konkretną lokalizację lub konkretny poziom. W tym celu wystarczy, że przed skopiowaniem kodu tabelki rozwiniesz sekcję Generowanie specjalnego kodu i wybierzesz pożądane ustawienia. Kod tabelki zostanie wtedy odpowiednio zmieniony i po jego skopiowaniu oraz zamieszczeniu na stronie tabelka będzie zablokowana na wybrane opcje. W ten sposób możesz np. podzielić zapisy na swojej stronie na kilka lokalizacji lub poziomów.

*WAŻNE Aby tabelka zapisowa działała poprawnie musi być umieszczona na innej podstronie niż formularz zapisowy.

#tabelka #rejestracyjna #strona #stronie #www