Typy zajęć w systemie

W ActiveNow tworzyć możesz trzy typy zajęć:

1. Kurs grupowy 

Uczestnicy przychodzą na lekcje kursu grupowego w każdym tygodniu, w tym samym terminie. Kurs trwa  np. cały semestr lub cały rok

2. Kurs indywidualny

Lekcje kursu indywidualnego odbywają się w każdym tygodniu o stałej godzinie, ale uczestniczy w nich tylko jeden klient.

3. Zajęcia jednorazowe

Zajęcia umówione na jedno spotkanie z jednym klientem. Mogą to być na przykład zajęcia próbne lub treningi personalne bez konkretnego grafiku

 

#typy #zajęć #grupy #zajęcia #kursgrupowy #kursindywidualny #zajęciajednorazowe