Ustalanie indywidualnej ceny klientowi

Na Twoje zajęcia uczęszcza rodzeństwo i przysługuje im zniżka? A może dla stałych klientów masz specjalną ofertę?

Z ActiveNow możesz łatwo ustalić indywidulane płatności dla swoich klientów.

W profilu uczestnika

W zakładce Uczestnicy wybierz interesującą Cię osobę.

Po wejściu w jej profil, znajdź sekcję Kursy. Z prawej strony, obok zajęć jest przycisk Zmień cenę, który pozwoli Ci na edycję.

Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno do zmiany zarówno ceny, jak i formy płatności.

Po dokonaniu zmian kliknij jedynie Zapisz.

W edycji danego kursu

Przejdź do szczegółów konkretnego kursu.

Następnie na samym dole w sekcji Uczestnicy znajdź interesującego Cię uczestnika.

Kliknij opcję Działania przy imieniu uczestnika, a następnie Zmień cenę. Następnie wprowadź kwotę i kliknij w Zapisz.

W analogiczny sposób możesz też zmienić płatność danej osoby, jeżeli opłaca lekcje z inną częstotliwością, niż reszta uczestników.

#cena #indywidualna #nadać #klient #klientowi #cenę