Ustalanie indywidualnej ceny klientowi

Na Twoje zajęcia uczęszcza rodzeństwo i przysługuje im zniżka? A może dla stałych klientów masz specjalną ofertę?

Z ActiveNow możesz łatwo ustalić indywidulane płatności dla swoich klientów.

W profilu uczestnika

W zakładce Uczestnicy wybierz interesującą Cię osobę.

Po wejściu w jej profil, znajdź sekcję Zajęcia cykliczne. Z prawej strony, obok zajęć jest przycisk Zmień cenę, który pozowli Ci na edycję.

Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno do zmiany zarówno ceny, jak i formy płatności.

Po dokonaniu zmian kliknij jedynie Zapisz.

W edycji danej grupy

Przejdź do konkretnej grupy, która Cię interesuje i kliknij w Edytuj zajęcia.

Następnie na samym dole w sekcji Uczestnicy znajdź interesującego Cię uczestnika.

Zaznacz opcję Zmień: cenę. Następnie wprowadź kwotę i kliknij w Zapisz.

W analogiczny sposób możesz też zmienić płatność danej osoby, jeżeli opłaca zajecia z inną częstotliwością, niż reszta grupy.

#cena #indywidualna #nadać #klient #klientowi #cenę