Ustawienia kalendarza i terminów sezonu

Zmiana ustawień kalendarza i sezony pozwoli Ci ustawić główny widok pod godziny otwarcia Twojej szkoły. Kalendarz będzie dzięki temu funkcjonalny i przejrzysty. 

Ustawienia kalendarza

Przejdź do zakładki Ustawień, następnie w sekcji Ogólne znajdziesz Ustawienia kalendarza.

Godzina otwarcia i zamknięcia są to godziny w jakich Twoja szkoła pracuje. Pozwoli to na wyświetlenie kalendarza tylko w wybranych godzinach. 

Odstępy czasowe wpłyną na wygląd kalendarza. Jeżeli Twoje zajęcia składają się z krótkich bloków godzinowych sugerujemy mniejsze odstępy, np. co 10 minut. Informacje w kalendarzu będą dzięki temu bardziej widoczne

Ustawienie terminów sezonu 

Przejdź do zakładki Ustawień, następnie w sekcji Ogólne znajdziesz Ustawienia terminów sezonu. Sekcja ta pozwala określić czas trwania Twojego semestru i obowiązujących w Twojej szkole przerw.

Aby wprowadzić zmiany wybierz Ikonę szarego ołówka, a następnie zaktualizuj informację. Pamiętaj o zapisaniu wprowadzonych zmian.

Początek sezonu i Koniec sezonu to daty rozpoczynające i kończące zajęcia cykliczne w semestrze. Będą one się automatycznie zaciągać podczas tworzenia nowych zajęć. Aby rozpocząć nowy semestr kliknij Rozpocznij nowy sezon, a następnie wprowadź ramy czasowe nowego semestru.

Oczywiście ramy czasowe możesz edytować w kontekście konkretnego kursu grupowego.

Przerwy to terminy w których zajęcia się nie odbywają. W tym czasie zajęcia znikną z Twojego kalendarza. Można je dowolnie edytować poprzez ikonę ołówka lub usuwać ikoną kosza. Jeżeli potrzebujesz wprowadzić masową przerwę tylko na określoną lokalizację – skontaktuj się z naszym zespołem.

Ważne, jeżeli chcesz edytować przerwy w przeszłości lub takie które już się zaczęły – skontaktuj się z naszym zespołem.

WAŻNE* Zmiana terminów sezonu nie wpływa na już istniejące zajęcia.

#kalendarz #terminy #sezonu #sezonów #początek #koniec #ustawić #ustawienia #terminów #klonowanie #semestr #semestru #semestrów