Usuwanie prowadzącego

Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy usunąć z systemu Prowadzącego, mamy taką możliwość.

Aby usunąć Prowadzącego, należy przejść do zakładki Prowadzący w panelu po lewej stronie, a następnie kliknąć prowadzącego, którego chcemy usunąć. Na profilu konkretnego Prowadzącego znajdziemy wtedy w prawym górnym rogu przycisk ,,Usuń prowadzącego”.

Przy usuwaniu Prowadzącego system powiadomi nas, że usunięcie jest nieodwracalne oraz wyczyści historię zajęć Prowadzącego. Jeżeli chcemy zachować te informacje, Prowadzącego możemy zamiast tego dezaktywować. Usunięcie lub dezaktywację zatwierdzamy odpowiednim przyciskiem w okienku.

ActiveNow _ test test - Google Chrome 2022-03-25 at 5.13.11 PM

#usunąć #usuwanie #prowadzącego #prowadzących