W jaki sposób mogę zmienić harmonogram opłat moich klientów?

Rodzaje harmonogramów opłat

AcitveNow pozwala skonfigurować harmonogram płatności na cztery sposoby:

1. Za zajęcia

Harmonogram dostępny tylko jeśli koszt uzależniony jest od liczby zajęć

Koszt zostanie klientowi wliczony w dniu w którym odbywają się zajęcia.

2. Za miesiąc

Harmonogram dostępny tylko jeśli koszt uzależniony jest od liczby zajęć lub od liczby miesięcy

Koszt zostaje klientowi wliczony pierwszego dnia miesiąca.

Jeśli ustalona cena jest za zajęcia, w każdym miesiącu koszt może być inny (np. w lutym za 4 zajęcia, a w marcu za 5).

Jeśli ustalona jest cena za miesiąc, koszt w każdym miesiącu będzie taki sam.

3. Za całość w rozbiciu na równe raty

W tej opcji, ActiveNow wyliczy całkowity koszt zajęć na podstawie określonego przez Ciebie cennika i rozbije go na równe raty.

Jeśli np. Twój semestr składa się z 18 slotów zajęć po 35zł każdy, całkowity koszt za nie wyniesie 630zł. Po rozłożeniu ich na dwie równe raty, wyniosą one 315zł każda. Pierwsza zostanie pobrana w dniu pierwszych zajęć, kolejna w połowie trwania semestru.

4.  Za całość z góry

Podobnie jak w opcji ratalnej ActiveNow wyliczy całkowity koszt zajęć, jednak zostanie on naliczony klientowi już w dniu pierwszych zajęć.

5. Co X zajęć

Harmonogram dostępny jest tylko jeśli wprowadzimy koszt za zajęcia.

Wybieramy opcję Klienci płacą co X zajęć. Pojawi się dodatkowe pole do wprowadzenia Co ile zajęć? płatność ma być naliczana.

Koszt zostaje klientowi wliczony co X zajęć.

W jaki sposób zmienić harmonogram opłat?

ActiveNow pozwala dostosować harmonogramy dla całych zajęć oraz dla indywidualnego uczestnika.

Dla całych zajęć

Utwórz nowe zajęcia lub wejdź w edycję już istniejących

W sekcji Cennik i Rozliczenia wybierz odpowiednią opcję w Klienci płacą

Dla uczestnika

W ekranie edycji zajęć, w sekcji Uczestnicy, znajdź klienta któremu chcesz dostosować harmonogram opłat, i przesuń płatność. Następnie wybierz odpowiedni harmonogram opłat.

Korzystając z cennika zależnego od liczby zajęć w tygodniu

Wejdź w ekran klienta i znajdź sekcję Cennik. Naciśnij edytuj, a następnie wybierz odpowiedni cennik z rozwijanego menu przy Klient płaci.