Widoczne pola na liście uczestników

W ActiveNow samemu możesz wybrać, które informacje o kliencie są dla Ciebie najistotniejsze i chcesz mieć do nich dostęp.

Pozwalamy modyfikować pola widoczne na liście wszystkich klientów oraz w widoku kursu.

Lista wszystkich klientów

Uczestnicy, kliknij przycisk Pokaż inne pola. Wybierz pola, które chcesz widzieć. Po aktualizacji będą one widoczne w tabeli. Będzie też można na ich podstawie sortować oraz wyszukiwać w tabeli.

Widok kursu

Po wejściu w Szczegóły kursu, odnajdź sekcję Uczestnicy i naciśnij przycisk Pokaż inne pola. Po aktualizacji będą one widoczne w tabeli.

#uczestnicy #pola #pole #widoczność #grupy #widok