Wprowadzanie dodatkowej opłaty klientowi

W sekcji 'Rozliczenia’ na profilu konkretnego uczestnika masz możliwość nadać dodatkowe jednorazowe opłaty (np. zakup nowych podręczników, bądź sprzętu sportowego).

#uczestnik #księgowanie #zaksięgować #nadać #przypisać #opłata #opłatę