Wprowadzanie uczestnikowi jednorazowej zniżki

Jeżeli chcesz dać swoim klientom jednorazową zniżkę w sekcji Rozliczeń w profilu konkretnego uczestnika wybierz przycisk Dodaj zniżkę. Wprowadź kwotę i opcjonalnie dodaj komentarz. Możesz ją również zaksięgować ze wsteczną datą.

Jeżeli chcesz nadać klientom zniżkę na stałe, więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

#zniżka #klient #nadać #wprowadzić

#zniżka