Wprowadzanie zastępstw prowadzących

Dzięki ActiveNow masz możliwość uwzględnić zastępstwa prowadzących w prowadzonych przez nich lekcjach.

1. Aktywuj funkcję Zastępstw prowadzących

W celu włączenia możliwości zastępstw prowadzących przejdź do zakładki Ustawienia. Następnie wybierz Ogólne, a na dole strony w sekcji Dodatkowe funkcjonalności aktywuj funkcję Zastępstwa prowadzących.

Domyślnie ta funkcja jest aktywna.

2. Wprowadź zastępstwa w kalendarzu

W celu wprowadzenia zastępstwa przejdź do zakładki Kalendarz. Wybierz odpowiednie zajęcia, a następnie naciśnij na nie i wybierz opcję Szczegóły lekcji. Po przejściu do tej opcji wybierz prowadzącego zastępującego oraz naciśnij Zapisz.

3. Zastępstwa są uwzględnione w raportach

Zastępstwa są uwzględnione w wygenerowanych raportach dotyczących przepracowanych godzin przez prowadzących. Jak wygenerować taki raport można poczytać W TYM ARTYKULE.

Również jest możliwość wygenerowania osobnego raportu dotyczącego tylko zastępstw. W tym celu przejdź do zakładki Raporty – Przebieg kursów i wybierz raport Zastępstwa instruktorów. Następnie wygeneruj raport za interesujący Cię okres.

4. Prowadzący również mogą widzieć zastępstwa

Jeżeli jesteś prowadzącym możesz również zobaczyć zastępstwa. W tym celu po zalogowaniu się do swojego panelu przejdź do zakładki Zastępstwa.

#prowadzący #prowadzących #zastępstwa