Wygenerowanie raportu z listą zaległości

Wejdź do sekcji Raporty a następnie wybierz opcję lista zaległości. W lewym rogu pokaże się suma zaległości, a po kliknięciu wygeneruj raport, dokładne podsumowanie.

#raporty #podsumowanie #podsumować #lista #zaległości #zaległość