Lista zaległości

Wejdź do sekcji Raporty a następnie przejdź do zakładki Finanse. Wybierz raport Lista zaległości.

W lewym rogu pokaże się suma zaległości, a po kliknięciu Wygeneruj raport zobaczysz dokładne podsumowanie.

#raporty #podsumowanie #podsumować #lista #zaległości #zaległość