Zapis na obozy i półkolonie przez panel klienta

Jeżeli Twoja szkoła udostępnia taką opcję, to przez panel klienta można zapisać się w łatwy sposób na obozy czy półkolonie.

Zapisy na obozy

Po zalogowaniu się do ActiveNow przejdź do sekcji Zapisy na obozy, a następnie wybierz obóz, który Cię interesuje. Możesz wybrać obóz z uwzględnieniem lokalizacji i rodzaju obozu, który odpowiada Ci najbardziej.

Potwierdzenie zapisu

Po wybraniu interesującego Cię obozu, pojawi się on na liście Twoje obozy i półkolonie.

W zależności od sposobu wybranego przez Twoją szkołę istnieją dwa sposoby potwierdzenia udziału w zajęciach:

  • pierwszy z nich wymaga tylko i wyłącznie potwierdzenia Twojego udziału w obozie przez szkołę,
  • drugi wymaga uiszczenia opłaty potwierdzającej udział w obozie. W tym wypadku na liście Twoje obozy i półkolonie przy wybranym obozie pojawi się przycisk Opłać teraz. Po jego naciśnięciu przejdziesz do płatności i po jej dokonaniu staniesz się uczestnikiem wybranego obozu.