Zapisywanie się na odrabianie nieobecności

Chcesz zapisać się na odrabianie nieobecności? Wystarczy, że po kliknięciu w zakładkę Odrabianie nieobecności znajdziesz lekcje, na których możesz odrobić nieobecność. Następnie naciśniesz przycisk Zapisz się.

Które nieobecności są do odrobienia?

W tej samej zakładce możesz też sprawdzić, które nieobecności pozostały jeszcze do odrobienia.

Wystarczy, że będąc w zakładce Zgłoszone nieobecności przewiniesz na dół do sekcji Twoje zgłoszone nieobecności. W tym miejscu znajdziesz listę swoich zgłoszonych nieobecności z potrzebnymi informacjami.

Przy kursach grupowych, które są już zakończone widnieje informacja, że nie wykorzystałeś impsulsu do odrabiania w terminie.

#panel #klienta #zapisy #odrabianie #zajęć #uczestnik #rodzice