Zapisywanie się na zajęcia przez panel klienta

Jeżeli Twoja szkoła udostępnia taką opcję, to przez panel klienta można zapisać się w łatwy sposób na zajęcia.

Zapisy na zajęcia

Po zalogowaniu się do ActiveNow przejdź do sekcji Zapisy na zajęcia, a następnie wybierz zajęcia, które Cię interesują. Możesz wybrać grupę z uwzględnieniem lokalizacji czy poziomu, które odpowiadają Ci najbardziej.


 

Potwierdzenie zapisu

Po wybraniu interesujących Cię zajęć, pojawią się one na liście Zajęcia oczekujące na potwierdzenie.

 

W zależności od sposobu wybranego przez Twoją szkołę istnieją dwa sposoby potwierdzenia udziału w zajęciach:

  • pierwszy z nich wymaga tylko i wyłącznie potwierdzenia Twojego udziału w zajęciach przez szkołę,
  • drugi wymaga uiszczenia opłaty potwierdzającej udział w zajęciach. W tym wypadku na liście Zajęcia oczekujące na potwierdzenie przy wybranych zajęciach pojawi się przycisk Opłać teraz. Po jego naciśnięciu przejdziesz do płatności i po jej dokonaniu staniesz się członkiem wybranej grupy.

#panel #klienta #zapisy #zapisać #zajęcia