Zarządzanie kortami

W ActiveNow możesz oznaczyć nie tylko miasto czy adres, gdzie odbywają się zajęcia. Do każdej lokalizacji możesz bowiem przypisać również konkretny kort, aby ułatwić klientom znalezienie miejsca, gdzie odbywają się zajęcia.

Konfiguracja kortów

Co zrobić, aby uruchomić funkcję zarządzania kortami? Przejdź do zakładki Ustawienia – Ogólne – Dodatkowe funkcjonalności i przełącz suwak obok opcji Zarządzanie kortami na TAK.

Po odświeżeniu strony, w Ustawieniach pojawi się u góry dodatkowa zakładka – Zarządzanie miejscami. W tej zakładce można znaleźć listę wszystkich dostępnych w systemie lokalizacji oraz można dodać nowe. W tym miejscu również do każdej lokalizacji można przypisać konkretne korty. Aby to zrobić, wciśnij Szczegóły przy którejś lokalizacji. W kolejnej sekcji, która się pojawi, wybierz Dodaj kort i przypisz do konkretnej lokalizacji wszystkie korty, które są w niej wykorzystywane do prowadzenia zajęć. Potwierdź przypisanie kortuprzyciskiem Zapisz.

Screen Recording 2022-06-06 at 01.14.08.21 PM

Przypisanie kortu do zajęć

Przy dodawaniu zajęć, w Edycji ich szczegółów od teraz możliwe będzie wybranie Miejsca, a jeśli dana lokalizacja posiada przypisane do siebie korty, rozwinie się pole pozwalające wybrać konkretny kort z listy.

Screen Recording 2022-06-06 at 01.23.23.09 PM

Filtrowanie Kalendarza po kortach

Po uruchomieniu Zarządzania kortamiw Kalendarzu oraz na liście Grupy pojawi się ponadto dodatkowy filtr Korty. Aby z niego skorzystać, najpierw trzeba wybrać filtr Miejsce i wybrać lokalizację, która została podzielona na korty. Tę konkretną lokalizację będzie można następnie filtrować na postawie konkretnego kortu

.

Screen Recording 2022-06-06 at 02.22.50.40 PM

#tenis #kort #korty #zarządzanie #miejscami #miejsca #jak #zarządzać #kortami #kalendarz #w #kalendarzu #miejsce #jaki #sposób #widok