Zarządzanie salami, kortami i torami

W ActiveNow możesz oznaczyć nie tylko miasto czy adres, gdzie odbywają się zajęcia. Do każdej lokalizacji możesz bowiem przypisać również konkretną salę, kort lub tor, w zależności od branży. Ułatwi to Twoim klientom znalezienie dokładnego miejsca, gdzie odbywają się zajęcia.

Konfiguracja sali, kortu lub toru

Aby uruchomić funkcję zarządzania, przejdź do zakładki Ustawienia – Ogólne – Dodatkowe funkcjonalności i przełącz suwak obok opcji Zarządzanie salami, kortami lub torami na TAK.

Screen Recording 2022-05-30 at 11.15.53.87 AM

Po odświeżeniu strony, w Ustawieniach pojawi się u góry dodatkowa zakładka – Zarządzanie miejscami. W tej zakładce można znaleźć listę wszystkich dostępnych w systemie lokalizacji oraz można dodać nowe. W tym miejscu również do każdej lokalizacji można przypisać konkretne sale. Aby to zrobić, wciśnij Szczegóły przy którejś lokalizacji. W kolejnej sekcji, która się pojawi, wybierz Dodaj salę, kort lub tor i przypisz do konkretnej lokalizacji wszystkie wybrane, które są w niej wykorzystywane do prowadzenia zajęć. Potwierdź przypisanie lokalizacji przyciskiem Zapisz.

Screen Recording 2022-05-30 at 11.20.40.62 AM

Przypisanie sali, kortu lub toru do zajęć

Przy dodawaniu zajęć, w Edycji ich szczegółów od teraz możliwe będzie wybranie Miejsca, a jeśli dana lokalizacja posiada przypisane do siebie szczegółowe lokalizacje, rozwinie się pole pozwalające wybrać konkretne miejsce z listy.

Screen Recording 2022-05-30 at 12.23.54.79 PM

Filtrowanie Kalendarza po szczegółach lokalizacji

Po uruchomieniu Zarządzania salami w Kalendarzu oraz na liście Grupy pojawi się ponadto dodatkowy filtr Sala, Kort lub Tor. Aby z niego skorzystać, najpierw trzeba wybrać filtr Miejsce i wybrać lokalizację, która została podzielona na powyższe. Tę konkretną lokalizację będzie można następnie filtrować na postawie konkretnego miejsca szczegółowego.

Screen Recording 2022-05-30 at 12.30.22.63 PM

#zajęć #grupa #indywidualne #grupowe #grupowych #indywidualnych #zajęcia #grupy #grup #grupach #kalendarz #zarządzanie #zajęciami #kalendarzu #kalendarza #zajęcia #zajęciach #lekcje #lekcja #grafik #grafiku #lokalizacja #miejsce #sala #miejsca #sali #lokalizacji #miejscu #przypisanie #dodać #dodawanie #zmienić #zmiana #tor #tory #kort #korty