Zarządzanie salami, kortami i torami

W ActiveNow możesz oznaczyć nie tylko miasto czy adres, gdzie odbywają się zajęcia. Do każdej lokalizacji możesz bowiem przypisać również konkretną salę, kort lub tor, w zależności od branży. Ułatwi to Twoim klientom znalezienie dokładnego miejsca, gdzie odbywają się zajęcia.

Konfiguracja sali, kortu lub toru

Aby uruchomić funkcję zarządzania, przejdź do zakładki Ustawienia – Ogólne – Dodatkowe funkcjonalności i przełącz suwak obok opcji Zarządzanie salami, kortami lub torami na TAK.

Screen Recording 2022-05-30 at 11.15.53.87 AM

Po odświeżeniu strony, w Ustawieniach pojawi się u góry dodatkowa zakładka – Zarządzanie miejscami. W tej zakładce można znaleźć listę wszystkich dostępnych w systemie lokalizacji oraz można dodać nowe. W tym miejscu również do każdej lokalizacji można przypisać konkretne sale. Aby to zrobić, wciśnij Szczegóły przy którejś lokalizacji. W kolejnej sekcji, która się pojawi, wybierz Dodaj salę, kort lub tor i przypisz do konkretnej lokalizacji wszystkie wybrane, które są w niej wykorzystywane do prowadzenia zajęć. Potwierdź przypisanie lokalizacji przyciskiem Zapisz.

Screen Recording 2022-05-30 at 11.20.40.62 AM

Dyspozycyjność sali, kortu lub toru

Po dodaniu sali, kortu lub toru do konkretnej lokalizacji, w zakładce Ustawienia – Zarządzanie miejscami możliwe jest również określenie dostępności konkretnej sali, kortu lub toru. W tym celu należy kliknąć przycisk Szczegóły obok konkretnego miejsca, a następnie wcisnąć przycisk Dostępność sali, kortu lub toru przy odpowiedniej lokacji. Po włączeniu opcji Ograniczona dostępność możliwe będzie określenie dostępności sali, kortu lub toru w danych dniach i godzinach.

Screen Recording 2022-06-30 at 11.12.20.17 AM

Ograniczona dostępność sali, kortu lub toru oznaczona będzie również w Kalendarzu. Aby skorzystać z podglądu uwzględniającego ograniczoną dostępność lokacji, należy w Kalendarzu skorzystać najpierw z filtra Miejsce i wybrać odpowiednią lokalizację, do której przypisane zostały jakieś sale, korty lub tory. Następnie przy pomocy przycisku Widok należy wybrać opcję Dzienny – Lokalizacje. Widok ten przełącza Kalendarz na widok konkretnej daty (dnia tygodnia). Aby ujawnić wszystkie lokacje z danego miejsca, należy kliknąć przycisk Widok i wybrać opcję Pokaż wszystkie miejsca. Wyświetlone zostaną wtedy wszystkie lokacje przypisane do danego miejsca. Ich ograniczona dostępność będzie zaznaczona w Kalendarzu na szaro, dzięki czemu przy wprowadzaniu nowych zajęć lub rezerwacji będzie można uwzględnić ograniczoną dostępność konkretnej lokacji w danym dniu.

Screen Recording 2022-06-30 at 11.17.01.82 AM

Przypisanie sali, kortu lub toru do zajęć

Przy dodawaniu zajęć, w Edycji ich szczegółów od teraz możliwe będzie wybranie Miejsca, a jeśli dana lokalizacja posiada przypisane do siebie szczegółowe lokalizacje, rozwinie się pole pozwalające wybrać konkretne miejsce z listy.

Screen Recording 2022-05-30 at 12.23.54.79 PM

Filtrowanie Kalendarza po szczegółach lokalizacji

Po uruchomieniu Zarządzania salami w Kalendarzu oraz na liście Grupy pojawi się ponadto dodatkowy filtr Sala, Kort lub Tor. Aby z niego skorzystać, najpierw trzeba wybrać filtr Miejsce i wybrać lokalizację, która została podzielona na powyższe. Tę konkretną lokalizację będzie można następnie filtrować na postawie konkretnego miejsca szczegółowego.

Screen Recording 2022-05-30 at 12.30.22.63 PM

#zajęć #grupa #indywidualne #grupowe #grupowych #indywidualnych #zajęcia #grupy #grup #grupach #kalendarz #zarządzanie #zajęciami #kalendarzu #kalendarza #zajęcia #zajęciach #lekcje #lekcja #grafik #grafiku #lokalizacja #miejsce #sala #miejsca #sali #lokalizacji #miejscu #przypisanie #dodać #dodawanie #zmienić #zmiana #tor #tory #kort #korty