Zarządzanie umiejętnościami uczestników

Chcesz zmotywować uczestników do nauki oraz ułatwić im śledzenie swoich postępów? 

Wystarczy, że przypiszesz do poziomów zaawansowania umiejętności, które uczestnicy mogą zdobyć na każdym z tych poziomów! 

Kiedy uczestnik zdobędzie na lekcji nową umiejętność, prowadzący będzie mógł to zaznaczyć, a uczestnik od razu otrzyma o tym powiadomienie w swoim Panelu Klienta. 

Poza zdobytymi umiejętnościami w Panelu Klienta będą wyświetlane również przyszłe cele, które uczestnik jeszcze może osiągnąć. Będzie to dla niego nie tylko plan nauki, ale również dodatkowa motywacja i jasny plan nauki!

Jak przypisać umiejętności do poziomów zaawansowania?

Funkcjonalność Umiejętności dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia – Ogólne – Stopnie zaawansowania. Pod przyciskiem Umiejętności znajdziesz swoje poziomy zaawansowania, do których będzie można dodać nowe umiejętności. 

Jak oznaczyć umiejętność jako zdobytą? 

Aby oznaczyć umiejętność jako zdobytą przez uczestnika, wystarczy wejść na jego profil i przejść do sekcji Umiejętności

Pod przyciskiem Edytuj dostępne będą opcje zarządzania zdobytymi umiejętnościami uczestnika. Można tutaj zaznaczyć zdobyte umiejętności albo je cofnąć.

Widoczne są tylko umiejętności z poziomów, które są przypisane do profilu uczestnika.

W Panelu Prowadzącego ta sama funkcjonalność dostępna jest w zakładce Uczestnicy, pod przyciskiem Umiejętności przy każdym z uczestników.

Po zapisaniu zdobytych umiejętności uczestnika, otrzyma on powiadomienie o wszystkich swoich nowych umiejętnościach. 

Jak uczestnik może sprawdzić swoje zdobyte umiejętności?

W Panelu Klienta uczestnik zobaczy nową zakładkę – Umiejętności. W tym miejscu będzie widział swoje zdobyte umiejętności i datą ich zdobycia. 

Oprócz tego uczestnik znajdzie tutaj swoje Przyszłe cele – umiejętności, które w ramach jego poziomów jeszcze może zdobyć. 

KEYWORDS: #umiętności #umiejetnosci #postępy #postepy #skill #uczestnik #jak #dodać #umiejętność #umiejetnosc #osiągnięcia #osiagniecia #poziom #zaawansowania #poziomy #stopień #stopnie #motywacja #uczestników #motywować #przyszłe #cele #plan #nauki #kurs #kursie #kursu #poziomu #przypisać #przypisane #przypisac