Zarządzanie wieloma kontami dzieci z poziomu jednego panelu rodzica

W ActiveNow rodzic ma możliwość podpięcia swoich dzieci pod jedno konto. Wystarczy wpisać ten sam adres mailowy w momencie dodawania dzieci do systemu. W panelu klienta rodzic będzie mógł przechodzić między kontami dzieci bez konieczności dodatkowego logowania.

Jeśli chciałbyś dodać dodatkowe dzieci do istniejącego już konta rodzica, skontaktuj się z Twoim opiekunem ActiveNow i skonfigurujemy to dla Ciebie.