Zarządzanie wydarzeniami

Czy w Twojej szkole organizowane sa Dni Otwarte bądź zawody? A może organizujesz dla swoich podopiecznych Imprezy Mikołajkowe czy urodziny? Teraz możesz wszystko zaplanować z ActiveNow! 🙂

1. Gdzie włączyć funkcję Wydarzeń?

Aby włączyć w swoim panelu Wydarzenia przejdź do Ustawień. W sekcji Ogólne, Dodatkowe funkcjonalności przesuń suwak na Tak przy Wydarzeniach.

Po odświeżeniu strony po prawej stronie pojawi się sekcja Wydarzenia, na której będzie lista wszystkich utworzonych wydarzeń.

2. Jak utworzyć nowe wydarzenie?

W zakładce Kalendarz wybierz interesujacy Cię termin i kliknij na Nowe wydarzenie.

Następnie, w nowym oknie uzupełnij dane na temat organizowanego wydarzenia:

  • Nazwę,
  • Ilość osób, które mogą się pojawić (Rozmiar),
  • Miejsce,
  • Harmonogram,
  • Listę uczestników,

oraz inne potrzebne informacje. Następnie kliknij Zapisz na końcu formularza.

***Dodatkowo możesz również określić czy będzie to wydarzenie zamknięte z konkretnymi uczestnikami (np. urodziny) czy otwarte (np. Dzień Otwarty) i chcesz dać możliwość zapisów online.

3. Jak masowo dodać uczestników do wydarzenia?

Przejdź do zakładki Uczestnicy zaznacz wszystkich, bądź wybranych uczestników, a następnie kliknij na Zaznaczeni uczestnicy, Zapisz na wydarzenie. 

4. Jak skonfigurować formularz z zapisami na wydarzenia?

Dzięki ActiveNow możesz umieścić na swojej stronie internetowej formularz z zapisami na wydarzenie i łatwo zebrać na nie uczestników dzięki zapisom online.

Aby odpowiednio skonfigurować zapisy przejdź do Ustawień, Zapisów online. Znajdują się tam Formularze zapisu  na Wydarzenia

Formularz możesz konfigurować na tej samej zasadzie co formularz z zapisami na zajęcia.

5. Gdzie będzie lista zapisanych uczestników?

Aby podejrzeć listę osób, ktore się zapisały przejdź do zakładki Wydarzenia i wybierz konkretne. W oknie wydarzenia będzie widniała sekcja Niepotwierdzeni uczestnicy– możesz tam zaakceptować badź odrzucić zapisane osoby, wysyłając jednocześnie odpowiednią informacje mailową.

Zapisani przez formularz uczestnicy pojawią się też na liście klientów Twojej szkoły w zakładce Uczestnicy.