Zmiana harmonogramów opłat dla klientów

Rodzaje harmonogramów opłat

AcitveNow pozwala skonfigurować harmonogram płatności na cztery sposoby:

1. Za zajęcia

Harmonogram stanie się dostępny tylko jeśli koszt uzależniony jest od liczby zajęć

Wtedy koszt naliczy się klientowi  w dniu w którym odbywają się zajęcia.

2. Co X zajęć

Harmonogram stanie się dostępny tylko jeśli wprowadzimy koszt za zajęcia.

Wybieramy opcję Klienci płacą co X zajęć. W tym przypadku pojawi się dodatkowe pole do wprowadzenia Co ile zajęć? płatność ma być naliczana.

Wówczas, koszt zostanie naliczony klientowi co X zajęć.

3. Za miesiąc

Harmonogram dostępny tylko jeśli koszt uzależniony jest od liczby zajęć lub od liczby miesięcy

Koszt zostaje klientowi wliczony pierwszego dnia miesiąca.

Jeśli ustalono cenę  za zajęcia to w każdym miesiącu koszt może być inny (np. w lutym za 4 zajęcia, a w marcu za 5).

Jeśli ustalona jest cena za miesiąc, koszt w każdym miesiącu pozostaje taki sam.

4. Za całość w rozbiciu na równe raty

Dodatkowo ActiveNow wyliczy całkowity koszt zajęć na podstawie określonego przez Ciebie cennika i rozbije go na równe raty.

Jeśli np. Twój semestr składa się z 18 slotów zajęć po 35zł każdy, całkowity koszt za nie wyniesie 630zł. Jednak po rozłożeniu ich na dwie równe raty, wyniosą one 315zł każda. Pierwsza opłata pobierze się w dniu pierwszych zajęć, kolejna w połowie trwania semestru.

5. Za całość wg własnego harmonogramu spłat

O tym dowiesz się więcej TUTAJ

6. Za całość z góry

Podobnie jak w opcji ratalnej ActiveNow wyliczy całkowity koszt kursu. Jednak koszt naliczy się klientowi już w dniu zapisania klienta do kursu / w dniu pierwszej lekcji.

W jaki sposób zmienić harmonogram opłat?

1. Dla całego kursu

Utwórz nowy kurs lub wejdź w szczegóły już istniejącego,

W sekcji Cennik i Rozliczenia kliknij edytuj i wybierz odpowiednią opcję w Klienci płacą.

2. Dla uczestnika

a. W profilu uczestnika

Wejdź na profil danego uczestnika.

Następnie zjedź do okienka „Kursy”. W tym miejscu możesz skorzystać z opcji Zmień cenę.

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni harmonogram opłat.

b. W edycji danego kursu

Przejdź do szczegółów konkretnego kursu.

Następnie na samym dole w sekcji Uczestnicy znajdź interesującego Cię uczestnika.

Kliknij opcję Działania przy imieniu uczestnika, a następnie Zmień cenę. Następnie wprowadź kwotę i kliknij w Zapisz.

W analogiczny sposób możesz też zmienić płatność danej osoby, jeżeli opłaca lekcje z inną częstotliwością, niż reszta uczestników.

#harmonogram #opłaty #opłata #opłat #cena #ceny #cenę #zmienić