Zmiana harmonogramów opłat dla klientów

Rodzaje harmonogramów opłat

AcitveNow pozwala skonfigurować harmonogram płatności na cztery sposoby:

1. Za zajęcia

Harmonogram dostępny tylko jeśli koszt uzależniony jest od liczby zajęć

Koszt zostanie klientowi wliczony w dniu w którym odbywają się zajęcia.

2. Co X zajęć

Harmonogram dostępny jest tylko jeśli wprowadzimy koszt za zajęcia.

Wybieramy opcję Klienci płacą co X zajęć. Pojawi się dodatkowe pole do wprowadzenia Co ile zajęć? płatność ma być naliczana.

Koszt zostaje klientowi wliczony co X zajęć.

3. Za miesiąc

Harmonogram dostępny tylko jeśli koszt uzależniony jest od liczby zajęć lub od liczby miesięcy

Koszt zostaje klientowi wliczony pierwszego dnia miesiąca.

Jeśli ustalona cena jest za zajęcia, w każdym miesiącu koszt może być inny (np. w lutym za 4 zajęcia, a w marcu za 5).

Jeśli ustalona jest cena za miesiąc, koszt w każdym miesiącu będzie taki sam.

3. Za całość w rozbiciu na równe raty

W tej opcji, ActiveNow wyliczy całkowity koszt zajęć na podstawie określonego przez Ciebie cennika i rozbije go na równe raty.

Jeśli np. Twój semestr składa się z 18 slotów zajęć po 35zł każdy, całkowity koszt za nie wyniesie 630zł. Po rozłożeniu ich na dwie równe raty, wyniosą one 315zł każda. Pierwsza zostanie pobrana w dniu pierwszych zajęć, kolejna w połowie trwania semestru.

4. Za całość wg własnego harmonogramu spłat

O tym dowiesz się więcej TUTAJ

5. Za całość z góry

Podobnie jak w opcji ratalnej ActiveNow wyliczy całkowity koszt zajęć, jednak zostanie on naliczony klientowi już w dniu zapisania klienta do grupy / w dniu pierwszych zajęć.

W jaki sposób zmienić harmonogram opłat?

ActiveNow pozwala dostosować harmonogramy dla całych zajęć oraz dla indywidualnego uczestnika.

Dla całych zajęć

Utwórz nowe zajęcia lub wejdź w edycję już istniejących

W sekcji Cennik i Rozliczenia wybierz odpowiednią opcję w Klienci płacą

Dla uczestnika

W ekranie edycji zajęć, w sekcji Uczestnicy, znajdź klienta któremu chcesz dostosować harmonogram opłat, i przesuń płatność. Następnie wybierz odpowiedni harmonogram opłat.

#harmonogram #opłaty #opłata #opłat #cena #ceny #cenę #zmienić