Zmiana Prowadzącego w trakcie kursu

W trakcie kursu z jakiegoś powodu w zajęciach zmienia się Prowadzący? W ActiveNow można to bardzo prosto oznaczyć w systemie.

Wystarczy, że w widoku Kalendarza klikniemy zajęcia, w których chcemy dokonać zmiany i wybierzemy Zarządzaj tymi zajęciami.

Screen Recording 2022-04-05 at 01.21.06.11 PM

Po wciśnięciu ikonki ołówka przy Prowadzącym wyświetli się okienko, w którym będzie można wybrać rodzaj zmiany. Do wyboru mamy dwie opcje:

Zmiana prowadzącego we wszystkich lekcjach w cyklu

ActiveNow _ Business English _ 1 kwietnia, 17_00 - 18_00 - Google Chrome 2022-04-05 at 1.22.53 PM

Zmiana prowadzącego od wskazanej daty

ActiveNow _ Business English _ 1 kwietnia, 17_00 - 18_00 - Google Chrome 2022-04-05 at 1.23.52 PM

Po zatwierdzeniu zmiany przyciskiem Zmień, Prowadzący zostanie zaktualizowany.

Dzięki tej funkcji można zmienić Prowadzącego w trakcie kursu, nie naruszając w ten sposób historii zajęć. Zmianę można wprowadzać zarówno w zajęciach indywidualnych, jak i w zajęciach grupowych.

#prowadzącego #prowadzący #zmiana #w #trakcie #kursu #semestru #trwania #zajęć