Prośba o przeniesienie lekcji indywidualnej

Jeśli uczestnik musi odwołać swoją lekcję indywidualną, może to zrobić przy pomocy wysłania Prośby o przeniesienie lekcji. Do udostępnienia takiej opcji uczestnikom konieczne jest uprzednie włączenie opcji Zgłaszania i odrabiania nieobecności w Ustawieniach. O tym, jak to zrobić, przeczytasz TUTAJ.

Aby aktywować w szkole możliwość zgłoszenia prośby o przeniesienie lekcji indywidualnej przy zgłaszaniu nieobecności, przejdź do zakładki Ustawienia – Odrabianie nieobecności. Następnie włącz opcję Samodzielnego zgłaszania nieobecności w lekcjach indywidualnych i zaznacz możliwość Zgłaszania nieobecności z prośbą o zmianę terminu lekcji.

W momencie zgłoszenia przez uczestnika takiej prośby otrzymasz o tym powiadomienie, a prośba pojawi się w zakładce Oczekujące zadania – Prośby o zmianę terminu lekcji.

W zakładce sprawdzisz jakiej lekcji dotyczy zgłoszenie uczestnika oraz przeczytasz jego komentarz, który dołączył on do swojej prośby.

Przy każdym zgłoszeniu uczestnika dostępny jest przycisk Działania, za pomocą którego możesz podjąć jedną z dwóch akcji:

  • Znaleźć dla uczestnika inny termin lekcji – opcja ta pozwoli Ci przenieść lekcję uczestnika na inny termin w Kalendarzu i poinformuje o tym uczestnika mailowo oraz w jego Panelu Klienta.
  • Cofnąć zgłoszenie uczestnika – opcja ta poinformuje uczestnika mailowo o cofnięciu zgłoszenia i przywróci mu jedną możliwość zgłoszenia prośby o przeniesienie lekcji. Przy cofnięciu zgłoszenia można podać powód cofnięcia, który zostanie dołączony do maila informującego uczestnika o statusie jego prośby.

Lekcje oczekujące na zmianę terminu będą w Kalendarzu szkoły i Prowadzących oznaczone na szaro ze specjalną ikoną.

Limity czasu oraz ilości próśb o przeniesienie lekcji

Aby ustawić domyślne limity dla prawidłowej prośby o przeniesienie lekcji oraz domyślną ich ilość w kursach indywidualnych, przejdź do zakładki Ustawienia – Odrabianie nieobecności.

W sekcji Zasady zgłaszania nieobecności w lekcjach indywidualnych znajdziesz możliwość ustawienia limitu czasowego dla prawidłowego zgłoszenia.

Jeśli uczestnik zmieści się w tym czasie, prośba zostanie przesłana do szkoły. W przeciwnym wypadku uczestnik zostanie poinformowany, że nie zmieścił się w limicie dla tej lekcji i będzie mógł tylko poinformować o swojej nieobecności w tym dniu.

Ilość domyślnych zgłoszeń będzie natomiast wykorzystywana przy tworzeniu nowych kursów indywidualnych – każdy nowy kurs będzie domyślnie pozwalał na określoną w Ustawieniach ilość próśb o przeniesienie lekcji. Jeśli uczestnik wykorzysta limit zgłoszeń dla danego kursu, otrzyma o tym informację przy kolejnym zgłoszeniu i będzie mógł dla takiego kursu zgłaszać już tylko swoją nieobecność w danym dniu.

Dla każdego kursu indywidualnego można edytować limit zgłoszeń osobno podczas jego tworzenia lub na późniejszym etapie.

Zarządzanie prośbami o zmianę terminu przez Prowadzących

Aby pozwolić Prowadzącym na zarządzanie prośbami o zmianę terminu lekcji indywidualnej w ich kursach, skorzystaj z tego artykułu w naszej Bazie Wiedzy.

KEYWORDS: #nieobecności #odrabianie #odrabiania #zajęć #zgłaszanie #zgłoszona #zgłoszenie #zgłosić #zajęcia #nieobecność #obecność #odrobić #odrabiać #odwołanie #odwołane #odwołać #impuls #impulsy #zarządzanie #nieobecności #przyznać #dodać #data #ważności #limit #konkretna #konkretnej #zmienić #zaproponować #termin #dopisać #zaznaczyć #indywidualne #prośba #przeniesienie #zajęć #zajęcia #lekcja #lekcji #lekcję #przenieść #jak #zmianę #terminu #prosi #poprosić #zgłoszenie #zgłoszeń #zgłosić