Uprawnienia użytkowników

W ActiveNow szkoła może decydować, jakie uprawnienia chce przyznać swoim prowadzącym, uczestnikom oraz recepcji. Aby móc edytować uprawnienia swoich użytkowników, należy wybrać Ustawienia z panelu po lewej stronie, a następnie przejść do zakładki Uprawnienia użytkowników

Ustawienia kont prowadzących

W tej części zakładki Uprawnienia użytkowników można edytować uprawnienia prowadzącego. Po kliknięciu przycisku Edytuj pojawi się okienko, w którym będzie można zaznaczyć informacje, jakie prowadzący będzie widział w profilu danego uczestnika. W ten sposób można ujawnić dla prowadzącego numer telefonu lub adres e-mail do klientów.
Ponadto można w tej części zakładki pozwolić prowadzącemu na wysyłanie do grupy wiadomości e-mail, przenoszenie w kalendarzu pojedynczych zajęć indywidualnych oraz ujawnić dla prowadzącego stan rozliczenia uczestników.

Ustawienia kont uczestników

W tej części zakładki Uprawnienia użytkowników można pozwolić uczestnikom na edytowanie swoich danych w systemie oraz ujawnić dla nich numer telefonu i adres e-mail prowadzącego zajęcia.

Konta recepcjonistów

W tej części zakładki Uprawnienia użytkowników można dodać recepcjonistów, wpisując ich imię i nazwisko oraz adres mailowy. Podczas dodawania recepcjonistów można każdemu z nich nadać osobne uprawnienia. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.