Uprawnienia użytkowników

W ActiveNow szkoła może decydować, jakie uprawnienia chce przyznać swoim prowadzącym, uczestnikom oraz recepcji. Aby móc edytować uprawnienia swoich użytkowników, należy wybrać Ustawienia z panelu po lewej stronie, a następnie przejść do zakładki Uprawnienia użytkowników

Ustawienia kont prowadzących

W tej części zakładki Uprawnienia użytkowników można edytować uprawnienia prowadzącego. Po kliknięciu przycisku Edytuj pojawi się okienko, w którym będzie można zaznaczyć informacje, jakie prowadzący będzie widział.

W ten sposób można ujawnić prowadzącemu numer telefonu lub adres e-mail do klientów.
Ponadto można też pozwolić prowadzącemu na:

  • wysyłanie do grupy wiadomości e-mail,
  • przenoszenie w kalendarzu pojedynczych zajęć indywidualnych,
  • sprawdzenie stanu rozliczenia uczestników,
  • dodawanie i usuwanie pól w e-dzienniku.

Ustawienia kont uczestników

W tej części zakładki Uprawnienia użytkowników można pozwolić uczestnikom na:

  • edytowanie swoich danych w systemie,
  • sprawdzenie numeru telefonu i adres e-mail prowadzącego zajęcia.

Konta recepcjonistów

W tej części zakładki Uprawnienia użytkowników można dodać recepcjonistów, wpisując ich imię i nazwisko oraz adres mailowy. Podczas dodawania recepcjonistów można każdemu z nich nadać osobne uprawnienia. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

#inne #uprawnienia #uczestników #użytkowników #prowadzących