Raporty w ActiveNow

W ActiveNow możesz skorzystać z wielu użytecznych raportów, które mogą pomóc Ci w analizach biznesowych lub codziennej pracy.

Aby skorzystać z dostępnych w systemie raportów, przejdź do zakładki Raporty w menu po lewej stronie.

Znajdziesz tutaj kilka kategorii raportów:

#raporty #podsumowania #podsumowanie #wygenerować #raport #kategorie #raportów #podział #struktura #generowanie #jakie #są #raporty #gdzie #znajdę #raport #jak #znaleźć #znajdź #lista